GDPR

Odesláním rezervace dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů. Zároveň bychom vás chtěli ujistit, že zpracování osobních údajů se řídí nařízením EPaR EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecně nařízení o ochraně údajů).

GDPR (General Data Protection Regulation)

Please, note that your completing, providing and sending PART or FULLY-COMPLETED INQUIRY or BOOKING forms, or your sending in your email(s) with your personal information is STRICTLY CONSIDERED as GIVING us FULL CONSENT and PERMISSION to process your personal information. At the same time, we want to assure you that the way and method we process your personal details is strictly subject to the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

Share shuttle europe! ;)